kop200Lkop400kop200R

Huurvoorwaarden ET

 

 

Artikel 1 Huurtermijn                                                              Houten 1-1-2020

 1. De huur wordt aangegaan voor één dag (10.00-18.00 uur) of avond.
 2. In het geval dat één van de partijen de huurovereenkomst wenst te beëindigen, zal de ene partij de andere partij hiervan uiterlijk 14 dagen voor de dag waarop de apparatuur is verhuurd respectievelijk gehuurd, schriftelijk in kennis stellen. Bij opzeggen van de huurovereenkomst door de huurder blijft de huurder een deel van de huurprijs verschuldigd.
 3. Indien uitsluitend extra materiaal wordt gehuurd dient de huurder het gehuurde zelf op te halen en terug te brengen op plaats en tijdstip, zoals overeengekomen met verhuurder. 

Artikel 2 Huurprijs, annulering en betaling

 1. De huurprijs is afhankelijk van de te huren diensten en de plaats waar het evenement plaatsvindt.
 2. De basis huurprijs dient uitelijk 14 dagen voor datum van het evenement te zijn voldaan.
 3. De aanvrager van het evenement is verantwoordelijk voor tijdige betalingen.
 4. Bij annulering van de huurovereenkomst door de aanvrager binnen 14 dagen van de besproken wedstrijddag , blijft de huurder € 100,00 verschuldigd voor elke ET per dag en € 50,00 voor de EDM per instrument per dag.
 5. Bij annulering van de huurovereenkomst door de verhuurder, heeft de huurder recht op restitutie van het huurbedrag indien de facturering is voldaan.
 6. De huurprijs zoals vermeld onder artikel nummers  2.1 tot en met 2.4 moet worden overgemaakt op rekeningnummer:  NL91INGB 0005089621 ten name van “Stichting Elektronische Tijdwaarneming en Afstandmeting Utrecht” onder vermelding van “HUUR ETU en factuurnummer”. Eerst na ontvangst van de huurprijs is de overeenkomst definitief.
 7. Ieder beroep op korting of compensatie met een vordering welke huurder meent op de verhuurder te hebben of te zullen krijgen, is uitgesloten.   

Artikel 3 Toegankelijkheid van de meetplaats

 1. De huurder draagt er zorg voor dat er ter hoogte van de finishstreep aan de binnen of buitenzijde van de loopbaan gelegenheid is om de camera op te stellen. De camera moet op circa 4 meter vanuit de loopbaan geplaatst kunnen worden. Een vaste paal met plateau waarop de camera geplaatst kan worden wordt ten zeerste aanbevolen. Nabij de camera opstelling moet een stabiele en goed geaarde 230V, 16A aansluiting aanwezig zijn. Er wordt gewerkt vanuit een jurywagen en deze heeft de afmetingen van 3,0m x 2.0m en wordt opgesteld nabij de camera opstelling. Hiervoor moet ruimte gereserveerd zijn.
 2. De huurder draagt er zorg voor dat de finishlijn goed wit is met zwarte blokjes 2x5cm ter afscheiding van de banen.
 3. De huurder draagt er zorg voor dat voor het gebruik van de EDM tachymeter een grote parasol of partytent beschikbaar is. Een 230V aansluiting is niet nodig tenzij er langer dan 4 uur gebruik wordt gemaakt van een uitslagen display .

 Artikel 4 Aansprakelijkheid

 1. Schade aan apparatuur, materialen of jurywagen, veroorzaakt door leden van de organisatie, officials of derden worden op de huurder verhaald. Het is aan de huurder om schade te verhalen op derden.

 Artikel 5 Kleding

 1. Medewerkers van de Stichting ETU hebben het recht om tijdens hun werkzaamheden kleding te dragen van de Stichting ET-Utrecht.